Bakom lucka 2 finner vi ett berättelsefrö från John A. Jonsson! Du finner det här.