I den tredje och sista av metafysik-podcasterna diskuterar Robert och John om själen och dess (brist av) funktion i rollspel i allmänhet, innan de går djupare in på vilken rollen som den har i Bortom. John ställer även Robert mot väggen för att se hur väl han minns sitt eget spel i ett nytt inslag.

Länkar

World of Darkness
Vampire: The Masquerade
Legenderna om skuggornas svärd
Kolonnerna
Gaias hjärta
Noas sista drag
The Fountain
Cloud Atlas

RSS-feed: https://bortom.nu/feed/podcast/

Musik

Intro och outro gjordes som vanligt av Stefan Hedengren.