Just nu sitter jag och skriver om magi till Gaias hjärta. Eller rättare sagt, jag sammanställer material från alla mina anteckningsböcker så att jag kan börja skriva om det. I en av dem springer jag på en liten notis om en alternativ regel till Lögnens slöja.

Regeln går ut på att man kan höja värdet i skadechock såväl som smärtkapacitet. I det första fallet lär man sig hantera en enorm och plötslig smärta utan att bli medvetslös. Alltså, lite som i en film där någon slås igenom en vägg, bara för att sedan resa sig upp och ge sig in i leken igen. Det andra är att man skaffat sig en otroligt hög smärttröskel och kan uthärda en hel del smärta. Ungefär som soldater som lärt sig uthärda tortyr eller liknande. Regeltekniskt innebär det här att man kan höja värdena i skadechock och smärtkapacitet med hjälp av erfarenhetspoäng.

Skadechock: [nivå man vill köpa] erfarenhetspoäng/steg
Smärtkapacitet: [nivå man vill köpa/2] erfarenhetspoäng/steg

Observera att ovanstående värdena i dessa fall inte skulle modifieras om man höjer eller sänker sina egenskaper.