Som kompensation för att lucka 20 var en dublett av tidigare material lovade jag en extra lucka. Där finner vi inte någonting som är specifikt till Bortom: Lögnens slöja, utan istället till ett helt annat rollspel som jag arbetar på.

Rollspelet heter Leviathan och är ett science fiction-rollspel som utspelar sig nere i havsdjupen. Människan har tagit sin tillflykt dit sedan världen invaderades av monsterlika väsen som man inte kunde stoppa. Istället lever man i baser eller stora undervattensstäder, långt från monstren. Mänsklighetens överlevnad hänger på att de GEMA:s militära styrkor kan hålla monstren undan från haven.

Huvudillustratören för rollspelet är Ronny Jacobsson och han är skyldig till bilden ovan. Tillsammans med honom håller själva stämningen i spelet på att utformas. Vad gör man i spelet? Spelets fokus ligger på att aktörerna tillsammans utformar sin bas som de har kontroll över. Lyckas de etablera sin bas och göra den stark nog, eller kommer rivaler och fiender förinta karaktärernas hopp att överleva i en mörk, kall värld?