En artikel om Den namnlösa gudinnans kult har lagts upp på vår hemsida. Den beskriver två kulters dyrkan av samma Gudinnan, men hur deras bild av henne skiljer sig.

Texten är en plantering inför en framtida berättelse, liksom en fortsättning på de röda trådar som planterats i Lögnens slöja. Utöver det finns även ett berättelsefrö som du kan använda som mellanakt mellan akt 1 och 2 i Nattljus.

Du laddar hem artikeln genom att klicka här.