Metamorfos är namnet på nästa års konventstema och är ett rätt ambitiös projekt. Tanken är att erbjuda en berättelse som blir annorlunda för varje spelgrupp. Tanken är helt enkelt att varje berättelse ska förändras utifrån flera olika faktorer för att på så sätt bli unikt.

Exempelvis kommer varje karaktär vara unik – med andra ord spelas inte en karaktär av två olika aktörer. Varje karaktärs olika drivkrafter och värden kommer även påverka vad för sorts händelser som karaktärerna råkar ut för. Eftersom varje karaktär är unik kommer det i sin tur innebära att stora skillnader kan uppstå.

Jag håller för tillfället på att speltesta olika lösningar och lovar att ge lite allmänna och ospoilande poster om det framöver – och en liten önskan om hjälp. 😉