Omslag till Visioner och fantasier.Boken Visioner och fantasier är färdig och de sista illustrationerna inväntas nu innan layouten ska påbörjas. Innan arbetet kan börja vill vi dock att folk går till http://www.mindlessgaming.se och gör sin röst hörd i frågan om hur ni vill att boken ska tillverkas.

Det första alternativet är att trycka den med offset-tryck med ransom-metod. Vi kommer då ta upp förhandsbeställningar av boken och när tillräckligt många böcker har beställt trycks boken. Det andra alternativet är att det istället blir en upplaga som säljs via Print on Demand.

Påverka bokens framtid och gör din röst hörd på http://www.mindlessgaming.se.

Undrar du vad Visioner och fantasier är?

Boken släpps till Bortom: Lögnens slöja, men dess innehåll gör att den även kan användas till andra rollspel. Som namnet antyder är tanken att få nyare spelare att vidga sina vyer lite och pröva på andra sorters spelformer än vad de kanske är vana vid. Ett flertal enkla och praktiska tips på vad man bör tänka på, både som spelare och spelledare.

Dessutom introduceras flera olika sätt att spela ett scenario på, genom att använda olika tekniker som klipp, inre monologer eller framåt- och tillbakablickar. Boken handlar helt enkelt om att ta tillvara på sina visioner och utnyttja sina fantasier.

För de som spelar Bortom presenteras flera möjliga sätt att skapa sin karaktär på och ger fler möjligheter till att skilja karaktärer med liknande värden från varandra. Till spelledaren ges konkreta tips på hur scenarion utformas beroende på vilken berättelsenivå som karaktärerna skapas till.

Nedan finner du mer information om de fyra framträdande kapitlen i boken. Utöver det finns även fortsättningen på Nattljus från grundreglerna.