Omslaget till Den fjärde kolonnenNu finns förra årets konventsberättelse till Stockholms Spelkonvent att ladda hem. Berättelsen är Den fjärde kolonnen som kan summeras i orden ”varför hata, när man kan älska?”.

Berättelsens tema handlar om homosexualitet och min intention var att skildra det ur en positiv synvinkel. Med det i tanke valde jag dock att ta fram fördomar hos folk och tvinga karaktärerna att konfrontera dem. Faktum är att en av karaktärernas resa i Den fjärde kolonnen faktiskt är inspirerad av verkligheten, vilket visar hur illa ställt det kan se ut i vårt samhälle. Man skulle kunna säga att berättelsen är ett ställningstagande från min sida: acceptera kärlek oavsett kön.

Samtidigt bör det utfärdas en varning till känsliga läsare: Den fjärde kolonnen innehåller en hel del obehagligheter och grova beskrivningar. Har jag väckt din nyfikenhet ännu? Bra! Här kan du hämta hem berättelsen.