Bortom: Lögnens slöja

…la jag upp den första versionen av Bortom på nätet. Det hette inte Bortom då, utan kallades istället för In the Dark. På den tiden tyckte jag nämligen engelskan var ett betydligt bättre språk än svenskan, vilket jag får tillskriva ungdomlig förvirring och hård influens av spel som Vampire: the Masquerade och Werewolf: the Apocalypse. Då tyckte jag engelskan helt enkelt var tuffare, även om jag är av en annan åsikt idag.

10 år är en ganska lång tid och mycket har hänt. Det började som ett enkelt hobbyprojekt för att ta mig ur den kreativa död jag råkat ut för efter nära 10 år av rollspelsproduktion till fantasygenren (främst Drakar och Demoner). Jag hade vid det läget börjat använda mig av metaplottar i konstruktionerna och med det insett en viktig sak: jag var alltid mer intresserad av berättelsen än vad jag var av reglerna.

När jag skapade reglerna till vad som skulle bli Bortom ville jag att de skulle vara enkla eftersom jag ville fokusera på berättelserna. Jag såg då inte heller regler som min styrka, så jag slog två flugor i en smäll. Trots det var reglerna mer komplicerade än vad dem är idag – främst på grund en mängd onödiga spelvärden som knappt användes och en bunt av undantagsregler. Med åren har de flesta skalats bort och reglerna har fintrimmats till dagens system.

Men Bortoms hjärta är trots allt berättelserna och kanske den mest monumentala av dem är Noas sista drag. Den närmar sig ett färdigställande och jag väntar nu främst på bilderna från Viktor Matiesen innan jag kan skicka över berättelsen för layout. Det var i den som tanken på metaplotten en gång föddes och grodde till dagens omfång.

För Lögnens slöja kan metaplotten sägas handla om den kommande Tystnaden. Ingen vet vad det är, men övernaturliga krafter känner av det och fylls med fruktan. Dessa varelser ser det som en total förintelse av världen och skräms av tanken på det. När till och med monstren som människan fruktar så mycket att hon förtränger dem är rädd för något, vad kan man som människa då vänta sig av det?

Det är vad som berättelserna i Lögnens slöja knyter an till på ett eller annat sätt. En liten ledtråd jag kan släppa ifrån mig är att Tystnaden har någonting att göra med fem uråldriga kolonner spridda över världen. Den första gången kolonnen nämndes var i konventsberättelsen Den femte kolonnen, men även efterföljande berättelser som Den fjärde kolonnen och Det illyriska blodet har också tydliga kopplingar dit. Övriga berättelser har också kopplingar till det, även om de inte är lika tydliga och istället fokuserar på karaktärer som har en speciell roll i metaplotten.

Från början existerade inte alls den tydliga vision som jag nu har, utan det har tagit flera år att upptäcka och utforska idéerna nog innan jag nådde till den plats där jag var redo att förmedla metaplotten. Det tog inte riktigt 10 år att nå dit, men nästan. Bra idéer kommer inte över en natt, utan de kommer av hårt arbete och mycket feedback så tack till alla er som gett mig det under alla år. Utan er hade det aldrig kommit så här långt!