vofDags för en ny inblick i den kommande boken Visioner och fantasier. De tidigare delarna har tagit upp karaktären, aktören och berättaren. Den här gången är det berättelsen som står i fokus och inriktar sig på vad berättaren bör tänka på när hon skapar en berättelse. Även om de främst är knutna till Bortom, går givetvis tipsen att användas till andra rollspel.

Så vad innehåller då kapitlet?

Kapitlet börjar med en beskrivning av Skräckens ABC. Vad präglar egentligen skräckgenren och vad finns det för vanliga teman? Här tas element som normer, tabun, kontroll, isolering och plötsliga vändningar upp. De beskrivs generellt för att sedan ge exempel på hur du inkorporerar dem i en berättelse till Bortom.

Det finns också ett stycke som tar upp hur berättaren använder de tidigare presenterade karaktärsdragen, drivkrafter och förträngda minnen i berättelsen. Därefter följer ett kapitel om saker berättaren bör tänka på när hon skapar berättarpersoner och statister. Det finns här även några schabloner som berättaren kan använda dig av. De ger också en insikt på vad för nivåer man lägger sina egna statister på.

Berättelsenivåer, som presenterades i kapitel 1, är vad som tas upp härnäst. Till skillnad från aktörernas information som fokuserar på karaktärerna, får berättaren veta hur nivåerna används för att skapa en berättelse. Vad för stämning bör en berättelse präglas av och hur kan hon göra för att uppnå den? Varje beskrivning avslutas med några inspirationskällor som ger berättaren exempel på olika sorters berättelse som kan skapas till respektive nivå.

Sist, men inte minst, avslutas kapitlet med hur du skapar en berättelse. För de som är ovana att skapa egna berättelser får de en rejäl stomme att utgå från. För mer erfarna berättare handlar det snarare om att se hur en specifik Bortom-berättelse skapas till skillnad från andra rollspel. Här används nämligen de saker som presenterats tidigare i boken och med det avrundas kapitlet. Nästa kapitel är akt 2 i Nattljus, där flera saker som introducerats i boken används i praktiken.