Sakta har jag börjat fundera på Akt 2 i Den illyriska epidemin, som går under namnet Det blåa blodet. Akt 1, Det illyriska blodet, var traditionell på så sätt att mycket av berättelsen spenderades på att karaktärerna reste mellan olika platser där saker skedde. Inför den andra akten hade jag tänkt mig ett annat upplägg, lite smått inspirerad av kammarspelen.

Karaktärerna tar rollerna av inflytelserika personer från fyra mäktiga organisationer (Alpha et Omega Industries, Faith, Heartstone & Winter och Orden). Tanken med akten är att hålla det väldigt instängt och nästintill klaustrofobiskt. De kommer inte att röra sig över stora områden särskilt mycket, utan istället kommer merparten av akten utspela sig i ett rum. Jag vill med andra ord hålla fokus på dramat mellan personerna, istället för på platsen. Det gör att det drivande i sig blir karaktärerna och intrigerna de har sinsemellan.

Men vad bör man egentligen tänka på vid konstruktionen av en sådan här berättelse? Vad för fallgropar finns det när man begränsar berättelsen till en enskild plats? Vad för misstag och fallgropar bör undvikas? Finns det saker som man bör lägga särskilt vikt vid?

Tyck till i kommentarerna!