Hades är namnet på en artikel jag nyligen påbörjat, vilken fokuserar sig på efterlivet i Bortom med vålnaderna som fokus. Har du åsikter och feedback rörande vad du tycker bör finnas i artikeln, hänvisar jag dig till forumet. Där finns också mer information om Hades.