suneyepastBilden är målad av Daniel Renfana.


Solögat introducerades i Lögnens slöja och var där en tydlig del av bokens layout. Symbolen är dock inte den enda som avtecknar solögat. Nedan är en annan tolkning av samma symbol och som med åren fått en helt annan betydelse i Bortoms värld än den första. Den här symbolen är för övrigt tänkt att pryda Visioner och fantasier på ett liknande sätt som det andra solögat.