Det är inte alla som gillar undertitlar på rollspel, så som Bortom: Lögnens slöja. Det ligger dock i tiden med rollspel som Mutant: Undergångens arvtagare och Drakar och Demoner: Trudvang. Valet av undertitel härstammar dock inte ifrån önskan att vara följa trender, utan snarare hur jag ser på Bortom och dess värld.

För mig existerar Bortom i olika kapitel, där Lögnens slöja fokuserar sig på den moderna tidsperioden fram till och med 2020-talet. Varje kapitel har sin egen specifika berättelse och tema. Lögnens slöja fokuserar sig på den mänskliga förnekelsen av det övernaturliga och därmed hur de förvärrar sin egen levnadssituation. Att inte våga konfrontera de verkliga problemen, utan istället förneka dem och söka efter enkla lösningar på effekterna istället. Det är som en slöja av lögner ligger över folkets ögon och skymmer uppfattningen av verkligheten. Det var därför jag valde namnet.

Finns det fler kapitel i Bortoms historia? Givetvis, men de är för tillfället inte aktuella för närmare presentation De fyra uttänkta kapitlena är dock placerade i förhistorisk tid (Atlantis och dess undergång), mellan 2020 till 2070-talet (arbetsnamnet är Tystnaden), på 2070-talet (då människorna ser bortom lögnens slöja) samt 2700-talet (då fred och utopi existerar på jorden och folk lever tryggt i de sju rymdstationer ovanför jorden). En del planteringar och ledtrådar till det finns i material som är under redigering eller korrekturläsning, men först i efterhand kommer de vara lätta att se så det är ingen idé att springa och leta efter ledtrådar riktigt ännu. 😉