Vi har nu under multimedia lagt upp fem stycken ljudspår, alla komponerade av Jon Lahtinen, som är tänkt att användas som bakgrundsmusik till dina spelmöten. För att beskriva själva stilen i spåren så liknar de den stämning som skapas i Silent Hill-spelen. Det är inte musik egentlig mening, utan snarare ett ljudlandskap med en atmosfär i sig.

För er som följt Bortom genom åren är spåren sedan tidigare bekanta, då de varit uppe under en kortare tid. Dock kommer nya spår att läggas upp i framtiden då Lahtinen gjort dem tillgängliga för mig. Då de läggs upp meddelas det givetvis på bloggen.

Du hittar filerna under Multimedia.