I San Sebastian har doktor Eduardo Valdez under det senaste halvåret arbetat med en översättning av en gammal elegi som fanns inristad på en stentavla. Stentavlan hittades på havsbotten utanför Greklands kust.

ELEGI FÖR EMALAITH

(okänd, 127 år f. Kr.)
översatt av doktor Eduardo Valdez,
professor vid Lambeth University

Se landet jag sprungit ur!
Se bergen som mig danat!
Skändad och sårad, hon blöder
Var dölja sig min kvinna, min stolthet?
Emalaith

Hör huru Andarna gråta!
Vingar av hat svept över vår värld
Hon dröjer därute, någonstans
Dit min syn icke når
Emalaith

Finns liv bland ruinerna?
Under sotiga spillror av hela mitt folk
Av Vedergällningens svärd slagen
Svuret på släktets slagfält
Jag nedbringar Hämnden
Gudarna skänkt mig för kärlekens skull
Vid liv, ety död sökande Dödens Törne
Min blick nu fördunklas

Emalaith dör allena i natten
Likt ett förlorat barn från mig hon far
Ett bett i vinden hejda min färd
Morgondagen finns icke alls
Erebus murar skall rivas till stoft!

Förlorade barn, begråt mig i döende stjärneljus
Under smärtans himmel vi fötts
Vi äro ett, för evigt tillsammans
Min älskade, vi trotsa döden och mötas på helgad mark
Efter det svartaste av illdåd jag resa mig ånyo!

Emalaith dog allena i natten
En kyss i vinden mitt hela arv
Ensamma vandrande över Dödens fält
Bliva vi för alltid förlorade?

Ur död och mörker Kärleken gro
Kärleken leva och bringa ljus

Skåda de Oförvägnas kungadöme
Där Nattens sju pelare stå
Finnas hopp om förlåtelse?
Dit min syn icke nå
Hör Andarna gråta!

Vingar av hat allt besegra
Stungen av Dödens Törne jag resa mig ånyo
Dit deras syn icke nå

Emalaith är min, en odödlig själ
Ett löfte om fred: Icke!
Dödens gåta vår för evigt
Vi gömma den väl
Svaret syns brinna i min älskades ögon
Över öde land
Död bliva liv

Andarna skänka oss mod, en gyllene krona
Vi rider i hast!

Bortom de skuggande skyarna ljuset vänta
Allt är över
Allt är borta
Skuggor av sorg

Elegin kan du använda som rekvisita i dina berättelser mellan Nattljus olika akter. Karaktärerna får höra talas om översättningen när den och samtliga kopior stjäls från doktor Valdez. Av någon anledning faller det på karaktärernas lott att finna vem som stal elegin och se till att professorn återfår sitt arbete.

En extra krydda till att ta uppdraget kan vara rykten som cirkulerar i mer obskyra kretsar att elegin sägs ha ledtrådar till hur Fagrin skall stoppas…

Elegin är egentligen en, av Marie A. Sjödin, omtolkad version av låttexten till Emalaith av Virgin Steele. Låten återfinns på skivan Marriage Between Heaven & Hell – Part 2 och är en av de skivans bästa låtar. Rysligt underbar på alla sätt och vis. Mycket av den bakomliggande intrigen till Nattljus har inspirerats av de känslor och teman som återfinns på Marriage Between Heaven Hell Part 1 & 2 samt Invictus.