Bortom utspelar sig i vår värld och vid ett första ögonkast ser dem också väldigt lika ut. Det gör det också väldigt enkelt att sätta sig in i och förstå världen. Men där de på ytan är väldigt lika, så finns det givetvis skillnader. Det sker saker i Bortoms värld som givetvis inte sker i vår värld.

I denna sektion återfinner du saker som relaterar till världen i Bortom på ett eller annat sätt. De utvecklas genom de många olika projekten inom ramarna för konceptet.

Diegetisk material: Här återfinns information om material som förekommer i Bortoms värld, men som du själv kan nå från vår värld. Det är bra som stämningsmaterial vid rollspelsberättelser till exempel.

Tidslinje: Här finner du en översikt över händelser som är viktiga på ett sätt eller annat i Bortoms värld. De anges nedan år för år med vad som skett där, där det senaste året återges först. Efter slutet på vissa stycken återfinns en titel inom parentes, vilket hänvisar var händelsen skedde. De som saknar en parentes har inte tagits upp i en specifik källa.

Värt att påpeka är att trots spoilers i högsta utsträckning undviks i texten är det ofrånkomligt att få del av sådana – särskilt om man läser mellan raderna. Är du aktör bör du kanske därför låta bli att läsa följande sektion om inte din berättare sagt att det är okej.