Projekt: HadesHades är arbetsnamnet på den artikel som beskriver invånarna på det eteriska planet närmare, nämligen andar, spöken och vålnader. De beskrivs översiktligt i Lögnens slöja, men här får de en mer utförlig beskrivning om varför de existerar och vad deras krafter är.

Bakgrund

Varje människa har en själ. Själen är grunden till hela hennes existens, även om hon själv i de flesta fall inte inser det. När en människa dör återföds själen vanligtvis in i en ny kropp, men i vissa fall sker någonting vid döden som bryter detta kretslopp.

De flesta själar som inte reinkarneras blir till spöken som monotont upprepar vissa händelseförlopp om och omigen – om de har tur. Har de otur blir de istället slavar för andar som helt tagit kontroll över dem. Dessa spöken är oftast de antagonister som karaktärerna stöter på.

I ett fåtal fall blir den döde själen till en vålnad. I praktiken skulle det kunna vara en helt vanlig karaktär, för den lever nämligen med sina egna bekymmer i sin nya existens. Den plågas av minnena från sitt tidigare liv och försöker komma underfund med sin nya existens. Utöver det måste de ständigt oroa sig för det hot som andarna utgör.

Med hjälp av de krafter som de döda själarna kan lära sig på det eteriska planet kan de dock påverka vår värld, vilket troligen utgör de tillfällen som karaktärerna kommer att märka av de döda.

Innehåll

  • Beskrivning av det eteriska planet
  • Beskrivning av andar, spöken och vålnader
  • De dödas krafter och förmågor
  • Mäktiga individer på det eteriska planet
  • Färdiga antagonister med berättelsefrön

Länkar