Här beskrivs en översikt till pågående projekt som är under arbete tillsammans med en beskrivning vad de handlar om. Tanken är att ge er insikt om vad som är på gång och vad ni har att förvänta er.

Leviathan

I framtiden har mänskligheten drivits ned i haven för att överleva. Barriären som skyddade världen har slitits sönder och fruktansvärda monster har ödelagt världen. Men monstren be­höver inte slita oss i stycken:

Vi gör det åt dem.

Karaktärerna tar rollen av personer som driver en av de många baserna nere i havens djup. Tillsammans måste de samarbeta för att överleva. Utan varandra kommer rivaler och andra hot att slita dem i stycken.

Boken kommer att innehålla följande:

 • En uppsjö av möjligheter att skräddarsy sin egen bas, den centrala kärnan för alla berättelser.
 • Karaktärsskapande där aktörerna lär känna sina karaktärer innan berättelsens början genom att göra aktiva val om viktiga faktorer i karaktärernas liv.
 • System för dynamisk dramaturgi där berättelsens utformas utifrån karaktärernas egna initiativ och slumpen.
 • Presentation av några viktiga platser i världen tillsammans med världsinformation som ger en större insikt i världen.
 • Slutligen kommer även det att följa med en introduktionsberättelse som kan användas till introduktion för de som känner sig lite ovana med Leviathans mer fria upplägg.

Noas sista drag

Noas sista drag fokuserar på ett gäng nyrekryterade Faith-agenter som träffade varandra då deras gemensamma vän Tobias Thompson gick bort. De dras fortfarande med skrämmande minnen från testamentsuppläsningen de närvarade vid och minns inte allt som hände där. Tack vare Faith har de börjat bearbeta sina trauman och kunnat fortsätta med sina liv. Efter några månaders utbildning är karaktärerna nu äntligen redo att utexamineras till fullvärdiga Faith-agenter.

Karaktärerna kommer under berättelsens gång dras in i en konflikt av bibliska proportioner. De kommer att vinna allt djupare insikt i vad som försiggår bakom kulisserna, men frågan är om de få reda på vilken roll de själva spelar i konflikten?

Berättelsenivå: Karaktärerna startar på en medveten nivå.

Boken kommer att innehålla följande:

 • En storslagen berättelse i fem akter för Faith-karaktärer på berättelsenivån medveten.
 • Beskrivning av staden Castle, ett av Faiths starkaste fästen, och fler spännande miljöer.
 • Presentation av två bibliska legender och deras långdragna konflikt.
 • Beskrivning av en demonisk antagonist som går att använda i andra berättelser.

Xavier

Xavier samlar de två gamla konventsarrangemangen Reapercussions och Ghostage i en ny, uppdaterad format. De utgör akt 1 och 2 i berättelsen Via Dolorosa , som berättar historien om mannen som idag kallar sig för Thomas Xavier. I den första av tre böcker presenteras aktörer och karaktärer inför den legendariska mannen.

I den första akten, Som man sår , tar aktörerna rollerna som någon av de sex färdiggjorda karaktärerna där de utforskar sitt förlorade minne i den amerikanska småstaden Danforth. Sakta blir de varse om varför de saknar minnet och vad den hemska sanningen om dem själva är. I den andra akten, Lära för livet, skapar aktörerna sina egna karaktärer som kommer användas till viss del även i akt 3 och akt 4 (vilket presenteras i boken Lärjungarna) och till fullo i sista boken, Judassjälen. Karaktärerna är studenter vid Black Crow College och hamnar mitt i ett gisslandrama en kväll då de dröjt sig kvar på skolan.

Berättelsenivå: Båda akterna är skrivna utifrån ett perspektiv där karaktärerna är ovetande.

Gaias hjärta

Gaias hjärta är boken till alla berättare som vill veta mer om Bortoms mysterium. Här förklaras den bakomliggande metafysiken och metaplott tydligt, tillsammans med tips om hur de kan användas för att skapa en unik stämning för Bortom.

Boken kommer bland annat att innehålla:

 • Regler för personer som väckt sin själskraft
 • De tre existensplanen, med en beskrivning av drömlandskapet
 • Förklaring av och råd hur du använder dig av metaplotten
 • Beskrivning av za’an’zari och umbralerna
 • Många berättelsefrön
 • Avslutningen på berättelsen Nattljus

Den illyriska epidemin

Illyrerna var ett stolt folk. De hade byggt sitt rike isolerat från omvärlden för att sedan undvika kontakt med omvärlden. Mobiltelefon? Television? Elektricitet? Allt sådant var helt okända för illyrerna. De levde istället ett stillsamt liv utan någonting att frukta. Ända tills den natten då den illyriska epidemin bröt ut och förändrade allt…

Vad skulle du göra om du blev infekterad med en dödlig sjukdom och endast hade en kort tid kvar att leva? Det var frågan som ställdes inför GothCon-arrangemanget Det illyriska blodet, 2009.

Den ursprungliga GothCon-berättelsen kommer att sammanställas tillsammans med ytterligare fem mindre akter. Dessa fem akter är knutna till var och en av de fem stora fraktionerna i Bortom. Varje akt presenterar en anledning till varför karaktärerna beger sig till det avskilda europeiska riket Illyria och vad som deras mål i riket är.

Berättelsenivå: Varierar beroende på akt, men från ovetande karaktärer till insatta.

Metamorfos

Under 2010 spred sig tre specifika drömmar som en löpeld genom världen, tre drömmar som alla hade en sak gemensam. Den svenska byn Bremsvik som låg belägen uppe i de norrländska skogarna. En av drömmarna handlade om den mystiska skuggorganisationen 223, en annan om de bisarra händelserna kring Sasha Mitchell (från Nattljus ) och den nyfikne svenske mannen Peter Berg och den sista drömmen om de mystiska Daemos-cigaretterna. Utöver det finns det ytterligare två akter som visar upp konsekvenser som drömmen haft och en som knyter ihop bakgrunden till de märkliga Bremsviksdrömmarna.

Berättelsenivå: Varierar beroende på akt, men allt från ovetande karaktärer till upplysta fungerar.