I denna sektion finner du material av multimedianatur till Bortom för fri nedladdning. De är uppdelade efter vilka kategorier som materialet tillhör och sorteras där i en alfabetiskt ordning. Filerna är tänkta för privat bruk och får inte spridas utan tillåtelse från respektive upphovsman.

För tillfället finns följande multimediasektioner uppe: