Här finns karaktärs-, bas- och stastistblad från Leviathan i ett A4-anpassat format.

Konstruktör: Robert Jonsson.